Reglementen

Als vereniging is het belangrijk om bepaalde normen en waarden na te streven.
Onder dit menu item vind u verschillende beleidsbepalende reglementen die binnen FC. Right`Oh gehanteerd dienen te worden.

 

Facebook pagina, F.C. Right’Oh