Social Media Richtlijnen

Social Media Richtlijnen Fc. Right`Oh
Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op Fc. Right`Oh en kunnen bijdrage aan een positief imago van de club. Het delen van informatie en kennis met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de Fc. Right`Oh

Net als bij de opkomst van e-mail en internet ontstaan er ook nu vragen bij het gebruik van social media binnen Fc. Right`Oh. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media binnen onze vereniging niet te laten leiden tot misverstanden zijn voor Fc. Right`Oh richtlijnen ontwikkelt.

Leden van Fc. Right`Oh mogen actief zijn op social media mits Right`Oh er niet onder lijdt. Afhankelijk van de functie van een lid kan het gebruik van social media meer of minder gewenst zijn, hierover worden afspraken gemaakt

Deze richtlijnen hebben enkel te maken met situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen uit naam van de club schrijven of uit eigen naam schrijven.

Een aantal tips voorafgaand aan de afspraken

 • Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online.
 • Online informatie staat misschien wel eeuwig online. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Zo gebruiken bijvoorbeeld werkgevers vaak google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn.
 • Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden.
 • Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro’s.
 • Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd.
 • Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in google naar boven kunnen komen.
 • Social media soms als gevolg hebben dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en werk gerelateerde zaken. Wanneer je op een persoonlijke blog over je werk schrijft, kun je een disclaimer (zie voorbeeld onderaan het protocol) opnemen waarin staat dat dit blog jouw persoonlijke standpunt weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen met dat van FC Right`Oh.

Richtlijnen gebruik social media

 

 1. Leden van Fc. Right`Oh proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het Fc. Right`Oh niet schaadt. Leden publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merk gebonden informatie. Voor het publiceren van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de beheerders van de Fc. Right`Oh facebookpagina.

2.  Leden mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over spelers, trainers, leiders of andere vrijwilligers die betrokken zijn bij Fc. Right`Oh.
Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over Fc. Right’Oh, een vrijwilliger of een van de leden.

 1. Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, een van de leden of leden van andere clubs. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor Fc. Right`Oh.
 1. Fc. Right`Oh ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Leden die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die Fc. Right`Oh over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met Fc. Right`Oh, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als leden namens Fc. Right`Oh spreken, vermelden zij Fc. Right`Oh en de functie binnen de club.
 1. Bestuursleden, commissieleden, trainer, leiders en degene die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als “Fc. Right`Oh”– ook als hij een privémening verkondigt. Op grond van hun positie moeten leden nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren.
 1. Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki’s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy.
 1. Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoord is, neem dan direct contact op met de verantwoordelijke persoon en overleg over de te volgen handelingen.
 1. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Fc. Right`Oh is het verstandig contact te zoeken met de afdeling website en social media beheer of de daarvoor verantwoordelijke persoon.

Richtlijnen gebruik Intranet

Blogs en sociale netwerken die worden gepubliceerd onder naam van Fc. Right`Oh moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de vereniging genaamd Fc. Right`Oh. Het moet eraan bijdragen dat jijzelf, leden, sponsoren en andere verenigingen hun hobby beter kunnen uitoefenen en daarbij dus helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van vaardigheden en kennis.

Facebook pagina, F.C. Right’Oh