Gedrag-Regels

ALGEMENE GEDRAGSREGELS F.C. RIGHT-OH

Alle actieve en niet actieve leden, zoals senioren, junioren, pupillen, vrijwilligers, leiders, trainers en bestuursleden dienen zich te conformeren aan de algemene normen en waarden (gedragsregels) die bij F.C. Right-Oh van kracht zijn en hieronder zijn weergegeven. Deze regels zijn ook van toepassing voor iedereen die zich op de accommodatie van F.C. Right-Oh bevindt.

Gedrag.
Incorrect gedrag naar anderen toe (pest-, kleinerend en ander negatief gedrag), alsmede fysiek geweld wordt niet getolereerd. Spelers die zich hieraan schuldig maken, alsmede aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (schelden, natrappen, slaan, spugen etc.) worden hierop aangesproken en waar nodig disciplinair gestraft. Het bestuur zal de (ouders/verzorgers van jeugd)spelers daarvan op de hoogte stellen.

Taalgebruik.
Onwelvoeglijk taalgebruik kan niet worden getolereerd, omdat dit een negatieve uitstraling heeft naar spelers, scheidsrechters en tegenpartij. De volwassenen (leiders, trainers,
ouders) dienen het voorbeeld te geven naar de jongeren, hoe moeilijk dat soms ook is.

Respect voor de scheidsrechter en grensrechter.
Val de scheidsrechter en grensrechter niet verbaal aan en toon het nodige respect. Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis, of erger, tot gestaakte wedstrijden en scheidsrechters die geen wedstrijden bij Right-Oh willen fluiten. Ook de clubscheidsrechter en grensrechter houden zich aan de KNVB reglementen.

Respect voor de accommodatie.
Toon respect voor de accommodatie van Right-Oh, maar ook van andere verenigingen bij uitwedstrijden. Als er vernielingen plaatsvinden worden deze verhaald op de desbetreffende speler(s). Is dit niet herleidbaar naar een speler of spelers dan wordt de schade verhaald op het gehele team.

Respect voor eigendommen van de vereniging.
Ga zorgvuldig om met de door de vereniging verstrekte goederen, zoals trainings- en wedstrijdballen, trainingsmaterialen, trainingspakken, tenues enz.

Kleedkamers.
-Voetbalschoenen buiten uitslaan/schoonmaken tegen de daarvoor aangebrachte metalen
platen of borstels
-Tijdens trainingen en wedstrijden wordt alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is
toegewezen door Right-Oh
-Houdt de kleedkamers zo schoon mogelijk. De kleedkamer wordt schoongemaakt door de
spelers die worden aangewezen door de leider(s) die hier een rouleersysteem voor
hanteren. Schoonmaken= met de trekker droogvegen en rommel in de prullenbak.
-Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Right-Oh draagt hiervoor geen
verantwoordelijkheid.
-Ouders/verzorgers van spelers worden op wedstrijddagen in principe geacht niet in de
kleedkamers te verschijnen. Bij de jongere leeftijdscategorieën (kabouters en F-pupillen)
kan hiervoor worden afgeweken.

Alcoholhoudende dranken.
-Het zelf meenemen van alcoholhoudende dranken naar het Right-Oh complex en bij het
spelen van uitwedstrijden onder de naam Right-Oh is niet toegestaan.
-Het gebruik van alcoholhoudende dranken is alleen, op voorwaarde dat de speler 18 jaar
is, toegestaan in de kantine, bestuurskamer en terras.

Roken en drugs.
Het bezit en gebruik van iedere vorm van drugs is op het sportcomplex van Right-Oh niet toegestaan. In het clubgebouw is het overal verboden om te roken. Beperk zoveel mogelijk het roken langs de velden, met name langs het kunstgrasveld. Gooi peuken in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Persoonlijke eigendommen.
Neem geen waardevolle spullen mee naar het sportcomplex. Lever telefoons en portemonnees vóór een training of wedstrijd in bij de leider. Right-Oh is niet verantwoordelijk voor zoek geraakte voorwerpen. Behandel ieders bezittingen met respect. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Parkeren van auto’s en fietsen.
Auto’s parkeren in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein
Fietsen horen in de fietsenstalling en niet op het sportcomplex zelf.

Naast bovenstaande gedragsregels hebben we per categorie ook nog wat tips:

Voetballers:

 1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende en afgesproken regels.
 3. Speel eerlijk en prettig en presteer zo goed mogelijk binnen jou mogelijkheden.
 4. Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechter.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door grof taalgebruik of agressie.
 6. Respecteer je tegenstander, geen discriminerende opmerkingen, agressie of grof taalgebruik.
 7. Toon je een sportieve verliezer.
 8. Ben je het ergens niet mee eens bespreek dit met je leider.
 9. Meld je tijdig af voor de training en/of wedstrijd.
 10. Ben tijdig aanwezig bij training en of wedstrijd.
 11. Respecteer het werk van diegene die het mogelijk maken dat JIJ kunt voetballen.

Ouders/verzorgers:

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan het voetballen.
 2. Bedenk dat kinderen voetballen voor HUN plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind aan om zich aan de regels te houden.
 4. Leer uw kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 5. STEUN uw kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt en de wedstrijd wordt verloren. Steun positief.
 6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
 7. Distantieer u van verbaal en fysiek geweld tijdens de voetbalwedstrijden.
 8. Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat uw kind kan voetballen.
 9. Moedig uw kind aan, laat het coachen over aan de leider/trainer

Leiders/Trainers:

 1. Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 2. Coach positief.
 3. Bedenk dat plezier en leren erg belangrijk zijn voor de spelers.
 4. Denk aan uw taalgebruik, immers u bent een vertegenwoordiger van de vereniging.
 5. Communiceer duidelijk naar de spelers.
 6. Besef dat winnen en verliezen onderdeel uitmaken van het “spelletje”.
 7. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
 8. Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.
 9. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grensrechter en scheidsrechter.
 10. Geef de kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden.
 11. Probeer iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen.

Facebook pagina, F.C. Right’Oh