Opzeggen

Duur van het lidmaatschap/contributiebetaling
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Men is tot het moment van tijdige opzegging steeds lid voor een geheel seizoen. Contributie is voor het gehele seizoen verschuldigd. De contributie wordt voldaan middels automatische incasso’s. Ieder lid geeft een machtiging af. Spelende leden worden opgegeven als lid van de KNVB. Zij dienen te beschikken over een geldig spelerspas.

Senioren
Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekent dit dat u nog minimaal één seizoen contributie verschuldigd bent. Opzegging kan slechts schriftelijk d.m.v. een e-mail gericht aan: Jos de Waard (adewaard63@hotmail.com)

Jeugd

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekent dit dat u nog minimaal één seizoen contributie verschuldigd bent. Opzegging kan slechts schriftelijk d.m.v. een e-mail gericht aan: Jos de Waard (adewaard63@hotmail.com)

Facebook pagina, F.C. Right’Oh