Cookie beleid Right-Oh

De website van Right-Oh is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op website van FC Right-oh Website (alle pagina's vallend binnen het domein https://www.right-oh.nl/) berusten bij FC Right-oh.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FC Right-oh informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.


Linken en refereren naar de Right-oh Website mag wel. Het liefst met de URL https://www.right-oh.nl/).

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de Right-oh een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven FC Right-oh en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Right-oh kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.  FC Right-oh aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat FC Right-oh zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FC Right-oh niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

FC Right-oh kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden waaronder met name sponsorpagina's. Dergelijk materiaal is door FC Right-ohniet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. FC Right-ohwijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.  FC Right-ohaanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

On line communicatie
Berichten die u stuurt aan FC Right-oh per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. FC Right-oh adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan FC Right-oh te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan FC Right-oh per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
FC Right-oh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt FC Right-oh geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan FC Right-oh wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van FC Right-oh.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

FC Right-oh behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!